RECIKLAČNÍ POPLATKY

Zákon o elektronickém odpadu
Postup společnosti Dovimex s.r.o. ve věci aplikace zákona o elektroodpadu:

Společnost Dovimex s.r.o. se stala členem sběrného systému EKOLAMP, prostřednictvím kterého se spolupodílí na financování sběru a likvidaci světelních zdrojů a jejich produktů. Společnost Dovimex s.r.o. přistoupila k aplikaci recyklačního finančního příplatku
Výběr příspěvku na likvidaci "elektroodpadu" je prováděn formou fakturace recyklačního finančního příplatku, který je uváděn na každém prodejním dokladu jako položka započítána do prodejní ceny. Dle výkladu zákona je tato částka účtována prodejcem dál, tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný náklad. Pouze v případě, že jste vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás částka stává navýšením ceny produktu.
Veškeré prodejní doklady (faktury) vystavené naší firmou obsahují informaci - "V ceně je zahrnut recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu.". 
Důležité upozornění spojené s aplikací zákona - V případě, že váš dodavatel nebude schopen prokázat, že plní povinnosti dané mu zákonem, vystavujete se jako konečný prodejce nebo přeprodejce převzetí odpovědnosti za daného výrobce dle §37j odst. 4. - "Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37j, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem."  
Přehled výše PHE poplatků

úsporný světelný zdroj / zářivkový, výbojkový, ledkový / á 3,4Kc/ks bez dph

úsporné svítidlo / zářivkové , výbojkové , ledkové / á 8Kč/ks bez dph

 Směrnice EU č. 874/2012 od 1.3.2014 o informaci poskytnutí energetických štítků pro svítidla

Energetické štítky

Energetické štítky.

Na základě nařízení EU č. 874/2012 se budou nově označovat energetickými štítky nejen nesměrové světelné zdroje jako doposud,ale také pro směrové světelné zdroje a pro svítidla.Další změnou jsou nové energetické třídy A+ a A++.Nové energetické třídy byly zavedeny díky vývoji v oblasti energetických zdrojů.

Nový energetický štítek je svým vzhledem podobný již zavedeným štítkům na televize,pračky a ledničky.Obsahuje jméno výrobce, typ světelného zdroje,označení třídy na stupnici od A++ až E a nově spotřebu energie pro 1000 hodin provozu.

Tabulka nám ukazuje jaké světelné zdroje jsou daných tříd zařazeny:

Enrgetická třída

Nesměrové světelné zdroje

Směrové (reflektorové) světelné zdroje

A++

v současnosti žádné světelné zdroje v budoucnosti nejlepší LED žárovky

v současnosti žádné světelné zdroje v budoucnosti nejlepší LED žárovky

A+

nejlepší kompaktní zářivky,nejlepší LED žárovky na trhu

nejlepší LED žárovky na trhu

A

průměrné LED žárovky,průměrné až dobré kompaktní zářivky,minimální energetická třída pro matné zdroje

průměrné LED žárovky,průměrné až dobré kompaktní zářivky

B

špatné kompaktní zářivky(obvykle designové či ve tvaru žárovek) nesmí být umísťovány na trh od roku 2009

špatné kompaktní zářivky,špatné LED žárovky,nejlepší nízkonapěťové halogenové žárovky

C

halogenové žárovky(230V) minimální třída energetická třída pro čiré světelné zdroje

průměrné nízkonapěťové (12V) halogenové žárovky

D

běžné halogenové žárovky,nejlepší klasické žárovky(nesmí být umísťovány na trh od roku 2012)

špatné nízkonapěťové halogenové žárovky,kvalitní halogenové žárovky na síťové napětí(230V)

E

klasické žárovky(nesmí být umísťovány na trh od roku 2012)

klasické reflektorové žárovky,špatné halogenové žárovky

 

[180]_prehled-stitku.jpgenerg-stitek-svetlo.jpgNovinkou ve štítkování bude povinnost označovat štítkem i svítidla.Štítek na svítidla bude informovat o energetické náročnosti provozu (čili se kterými světelnými zdroji může svítidlo pracovat) a jaká je energetická třída světelného zdroje použitého při prodeji svítidla.Energetický štítek svítidla nás bude ale také informovat ,zda svítidlo obsahuje světelné zdroje,které není možné vyměnit (většinou LED). Nové štítkování výrazně zjednoduší orientaci v energetické náročnost směrových světelných zdrojů .Nové štítkování také zjednoduší případnou výměnu za šetrnější světelné zdroje. Zdroj:Michal Staša SEVEn

VŠECHNA SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE V NABÍTCE SPOLEČNOSTI DOVIMEX, S.R.O. OBSAHUJÍ NEBO JSOU PŘIPRAVENA PRO INSTALACI SVĚTELNÝCH ZROJŮ LED ENERGETICKÉ TŘÍDY A - A++.